HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP DƯỢC VIỆT NAM
0 Đồng thuận
0 Bình luận
khoản 2 Điều 6. Những hành vi bị nghiêm cấm Luật Dược 2016
Đơn vị chủ quản: Bộ Y tế
Kết thúc ngày 17/10/2023
Quy định liên quan
Nội dung vướng mắc

Tại Điều 32.1 Luật Dược quy định các loại hình hoạt động kinh doanh dược và cơ sở kinh doanh dược, trong đó, trong đó có loại hình b) kinh doanh dịch vụ bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc. Việc này tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp nhập khẩu và phân phối thuốc, cho phép họ có thể thuê dịch vụ bảo quản thuốc của các cơ sở kinh doanh khác khi nhu cầu nhập khẩu/lượng tồn kho tăng, nhằm tối ưu hóa kinh doanh, tận dụng cơ sở vật chất của cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo quản thuốc.- Tuy nhiên, Điều 6.2 đang hạn chế các điểm tích cực tại điều 32.1 đem lại, cụ thể đối với doanh nghiệp phân phối thuốc khi họ chỉ được thực hiện hoạt động phân phối từ địa điểm kinh doanh dược đã đăng ký (đủ điều kiện phân phối thuốc của doanh nghiệp). Điều này dẫn đến thực tế triển khai khi doanh nghiệp thuê dịch vụ bảo quản thuốc từ doanh nghiệp khác, để phân phối thuốc, doanh nghiệp phải đưa thuốc về kho phân phối của doanh nghiệp (địa điểm kinh doanh đã được đăng ký) sau đó mới phân phối tới khách hàng bán buôn/bán lẻ.- Tương tự, doanh nghiệp nhập khẩu thuốc, đặc biệt doanh nghiệp FDI chỉ có quyền nhập khẩu mà không có quyền phân phối bắt buộc phải nhập thuốc về chính kho đã đăng ký của doanh nghiệp FDI, sau đó mới chuyển thuốc tới kho của doanh nghiệp làm dịch vụ bảo quản thuốc, mà không được nhập khẩu thuốc từ cảng trực tiếp về kho của doanh nghiệp làm dịch vụ bảo quản thuốc dù công suất kho của doanh nghiệp FDI đã quá tải tại thời điểm nhập khẩu. Trên đây là những hạn chế khi chỉ quy định cứng doanh nghiệp phải kinh doanh dược tại địa điểm kinh doanh dược đã đăng ký (của chính doanh nghiệp). Mục đích của việc quy định chỉ kinh doanh tại địa điểm kinh doanh đã được đăng ký nhằm đảm bảo chất lượng, an toàn, hiệu quả của thuốc. Việc đảm bảo thuốc được kiểm soát chặt chẽ theo đúng các yêu cầu GxP và hệ thống quản lý chất lượng đã được cơ quan quản lý thẩm định.

Nội dung đề xuất

Đề nghị xem xét giải pháp cho phép doanh nghiệp thực hiện kinh doanh dược tại các địa điểm đủ điều kiện kinh doanh (của chính doanh nghiệp đăng ký hay của doanh nghiệp làm dịch vụ tương ứng) và chịu trách nhiệm pháp lý về chất lượng của thuốc.

Văn bản QPPL đươc yêu cầu bãi bỏ sửa đổi
Gửi vướng mắc, đề xuất