Lấy ý kiến của các tổ chức, cá nhân đối với Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Tham vấn quy định kinh doanh dự kiến ban hành
Kết thúc ngày: 0
Đối tượng tham gia
Thông tin chung
Bộ chủ quản
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Tên ngành kinh tế
Hoạt động vay trả nợ nước ngoài; Hoạt động thanh toán khác; Ngân hàng hợp tác xã
Tên văn bản dự kiến ban hành
Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Nội dung cho ý kiến

Tóm tắt nội dung

Thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/5/2020 của Chính phủ ban hành Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025, NHNN xây dựng dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Ý kiến tham gia của các tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về Văn phòng Ngân hàng Nhà nước, số 49, Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội, điện thoại: 024.38244657/024.39349502, email:caicachhc@sbv.gov.vn. Xin trân trọng cảm ơn!​
Tài liệu đính kèm
Dự thảo Thông tư.docx
Bản so sánh, thuyết minh.doc
Gửi vướng mắc, đề xuất