HIỆP HỘI QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN VIỆT NAM
0 Đồng thuận
0 Bình luận
có những quy định đặc thù, linh hoạt cho hệ thống QTDND về việc thay đổi giấy đăng ký kinh doanh hàng năm, nếu biến động so với năm trước thay đổi trên hoặc dưới 5%/ vốn điều lệ thì mới phải đăng ký lại tại Phòng đăng ký kinh doanh ở địa phương
Đơn vị chủ quản: Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Kết thúc ngày 05/01/2024
Quy định liên quan
Nội dung vướng mắc

Tại Khoản 1, Điều 11, Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/05/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã.Điều 11. Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã.1. Khi thay đổi một hoặc một số nội dung về tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề sản xuất, kinh doanh, vốn điều lệ, người đại diện theo pháp luật; tên, địa chỉ, người đại diện chi nhánh, văn phòng đại diện thì hợp tác xã phải đăng ký với cơ quan đã cấp giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã nơi hợp tác xã đặt trụ sở chính để được cấp giấy chứng nhận đăng ký mới;Hàng năm các QTDND khi có phát sinh tăng, giảm, nguồn vốn điều lệ và phải làm thủ tục thay đổi Giấy Chứng nhận đăng ký HTX, theo quy định của Thông tư 07/2019/TT-BKHĐT ngày 08/4/2019. QTDND hoạt động theo mô hình HTX, việc gia nhập hoặc xin rút khỏi QTDND theo quy định do tự nguyện của các thành viên. Do vậy, hàng năm thường phát sinh nhiều trường hợp thành viên gia nhập và xin ra QTDND. Mỗi lần như vậy đều ảnh hưởng đến sự thay đổi về vốn điều lệ (do thành viên góp vốn gia nhập với số tiền 300.000 đồng để xác lập tư cách thành viên và rút ra khi xin ra khỏi QTDND. Mỗi lần thay đổi về vốn điều lệ (dù là quá nhỏ) nhưng QTDND vẫn phải đến phòng đăng ký kinh doanh xin đăng ký lại rất bất tiện và ảnh hưởng nhiều đến hoạt động của QTDND.

Nội dung đề xuất

Hiệp hội đã đề xuất Bộ Kế hoạch và Đầu tư nên có những quy định đặc thù, linh hoạt cho hệ thống QTDND về việc thay đổi giấy đăng ký kinh doanh hàng năm, nếu biến động so với năm trước thay đổi trên hoặc dưới 5%/ vốn điều lệ thì mới phải đăng ký lại tại Phòng đăng ký kinh doanh ở địa phương.Tuy nhiên, đến nay Bộ Kế hoạch và đầu tư chưa trả lời và cũng chưa có sự chỉnh sửa, bổ sung do vậy Hiệp hội xin tiếp tục đề nghị lên Chính phủ cho phép sửa đổi nội dung này như đề xuất trên.

Văn bản QPPL đươc yêu cầu bãi bỏ sửa đổi
Tài liệu đính kèm
CV115 gửi Văn phòng CP.pdf
2683467
Gửi vướng mắc, đề xuất