1 kết quả
Sắp xếp theo
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/5/2020 của Chính phủ ban hành Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025, NHNN xây dựng dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Ý kiến tham gia của các tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về Văn phòng Ngân hàng Nhà nước, số 49, Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội, điện thoại: 024.38244657/024.39349502, email:caicachhc@sbv.gov.vn. Xin trân trọng cảm ơn!​
1-10 trong 150
/trang
Gửi vướng mắc, đề xuất