Đồng hành cùng Chính phủ cải cách quy định kinh doanh
Tham vấn Vui lòng tham gia góp ý về quy định kinh doanh và phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định kinh doanh! THAM GIA THAM VẤN
Vướng mắc, đề xuất Vui lòng gửi vướng mắc, khó khăn và kiến nghị, đề xuất của Quý vị về quy định kinh doanh hiện hành và dự kiến ban hành! GỬI VƯỚNG MẮC, ĐỀ XUẤT
Danh sách tham vấn

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Lấy ý kiến của các tổ chức, cá nhân đối với Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều ...

0 ý kiến
Còn 17 ngày

Bộ Giao thông vận tải

Đơn giản hoá hồ sơ Thiết lập khu neo đậu

0 ý kiến
Đã đóng

Bộ Giao thông vận tải

Đơn giản hoá hồ sơ Công bố chuyển bến thủy nội địa thành cảng thủy nội địa trong trường hợ...

0 ý kiến
Đã đóng
Danh sách vướng mắc, đề xuất
0 đồng thuận
0 bình luận
Còn 0 ngày
- Dự thảo bổ sung 544 mặt hàng bao gồm những hàng hóa các doanh nghiệp chế xuất thường sử dụng (VD: các sản phẩm trong Mục Nguyên liệu, vật tư, linh kiện; Mục Máy móc, thiết bị dây chuyền công nghệ,...). Những mặt hàng này doanh nghiệp trong nước mới tự sản xuất được nê...
0 đồng thuận
0 bình luận
Còn 0 ngày
Chúng tôi nhận thấy rằng Dự thảo chỉ quy định duy nhất một đối tượng được hỗ trợ là doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ cao. Tuy nhiên, các doanh nghiệp chịu ảnh hưởng của Quy tắc Thuế tối thiểu toàn cầu là những doanh nghiệp thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau, có quy mô ...
0 đồng thuận
0 bình luận
Còn 0 ngày
1. Hành vi vi phạm của tổ chức cũng do cá nhân thực hiện nên không thể quy hành vi vi phạm của cá nhân là hành vi vi phạm của tổ chức. Một tổ chức cũng không thể nào quản lý hết được từng cá nhân, nếu cá nhân cố tình vi phạm thì hành vi vi phạm là do cá nhân chứ không p...
Đăng ký nhận thông tin
Gửi vướng mắc, đề xuất