CÔNG TY TNHH CANON VIỆT NAM
0 Đồng thuận
0 Bình luận
Đóng góp ý kiến cho Dự thảo Nghị định VỀ THÀNH LẬP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG QUỸ HỖ TRỢ ĐẦU TƯ
Đầu tư tại Việt Nam  
Đơn vị chủ quản: Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Kết thúc ngày 04/04/2024
Quy định liên quan
Nội dung vướng mắc

Dự thảo NĐ đưa ra nhiều điểm để hỗ trợ cho các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực công nghệ cao. Tuy nhiên, Các DN chịu ảnh hưởng của Quy tắc Thuế tối thiểu toàn cầu là những doanh nghiệp thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau, có quy mô lớn, đồng thời có đóng góp lớn vào sự phát triển kinh tế, xã hội của Việt Nam

Nội dung đề xuất

chúng tôi xin phép đưa ra một số góp ý để NĐ đảm bảo chủ trương, quy định về đảm bảo ưu đãi tại Luật Đầu tư, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp hài hòa lợi ích giữa nhà đầu tư và nhà nước, nhiều doanh nghiệp có thể thụ hưởng từ chính sách hỗ trợ này đồng thời vẫn phù hợp với việc chọn lọc đối tượng theo hướng dẫn của OECD: 1. Bổ sung thêm các doanh nghiệp đáp ứng cả 3 điều kiện sau đây: -Sản xuất sản phẩm điện tử có ứng dụng công nghệ cao -Có quy mô vốn đăng ký đầu tư từ 4.800 tỷ đồng trở lên - Sử dụng từ 15.000 lao động thường xuyên trở lên căn cứ theo hồ sơ nộp bảo hiểm xã hội2. Đơn giản hóa thủ tục Doanh nghiệp được nhận hỗ trợ bằng cách bỏ việc nộp hồ sơ xin hỗ trợ : thay vì Doanh nghiệp phải nộp hồ sơ, sau đó Quỹ gửi tới các cơ quan liên quan thẩm định và xác nhận thì mất rất nhiều thời gian và các cơ quan khác cũng không thể xác nhận được vì các chi phí đều được Doanh nghiệp gửi đến cơ quan thuế thì Quỹ chỉ cần xác nhận với Tổng cục thuế để xác định các DN được nhận hỗ trợ và số tiền được nhận, sau đó thông báo và xác nhận với DN và tự động chi trả cho DN.

Văn bản QPPL đươc yêu cầu bãi bỏ sửa đổi
Tài liệu đính kèm
Canon Việt Nam - Đóng góp ý kiến cho Dự thảo NĐ về quỹ hỗ trợ đầu tư 01.xlsx
98627
Gửi vướng mắc, đề xuất