CÔNG TY TNHH CANON VIỆT NAM
0 Đồng thuận
0 Bình luận
[Canon Việt Nam] Đóng góp ý kiến cho Dự thảo Luật thuế Giá trị gia tăng sửa đổi
Quản lý thuế, phí, lệ phí và các khoản thu của NSNN đối với HĐKD  
Đơn vị chủ quản: Bộ Tài chính
Kết thúc ngày 04/04/2024
Quy định liên quan
Nội dung vướng mắc

Tại điểm b, khoản 1, ĐIều 9 của Dự thảo đã loại dịch vụ xuất khẩu cung ứng trực tiếp cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan & được sử dụng trong khu phi thuế quan khỏi đối tượng hưởng thuế suất 0%.Như vậy, chúng tôi thấy rằng việc loại dịch vụ xuất khẩu cung ứng trực tiếp cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan & được sử dụng trong khu phi thuế quan khỏi đối tượng hưởng thuế suất 0% là hoàn toàn không hợp lý vì những lý do sau:1. Nguyên tắc của thuế GTGT là áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ được tiêu dùng tại Việt Nam và đánh vào người tiêu dùng cuối cùng. Tuy nhiên, các hàng hóa, dịch vụ cung cấp cho doanh nghiệp trong khu phi thuế quan và tiêu dùng trong khu phi thuế quan là hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu phục vụ trực tiếp cho hoạt động sản xuất sản phẩm xuất khẩu của doanh nghiệp, đồng thời cấu thành nên giá thành sản phẩm xuất khẩu mà không phải cung cấp cho người tiêu dùng cuối cùng như dịch vụ sửa chữa máy móc, thiết bị; dịch vụ vận tải chuyên chở linh kiện, nguyên vật liệu từ NCC đến DNCX và ngược lại; điện; nước; dịch vụ ăn uống, vệ sinh.... Vì vậy, việc áp dụng thuế VAT trong khu phi thuế quan là không đúng nguyên tắc, bản chất của thuế GTGT.2. Theo quy định của Luật pháp về khu phi thuế quan, thì DN trong khu phi thuế quan được hiểu là DN ở nước ngoài nên mọi quan hệ mua bán, trao đổi hàng hóa giữa khu phi thuế quan với bên ngoài là quan hệ xuất khẩu, nhập khẩu. Do đó, việc đánh thuế các DN ở nước ngoài là không đúng với nguyên tắc của thuế GTGT và quy định luật pháp về khu phi thuế quan. Thêm vào đó, luật thuế GTGT cũng không có cơ chế hoàn thuế cho DNCX.3. Để được chứng nhận là doanh nghiệp chế xuất, DN phải đầu tư rất nhiều cho hệ thống tuân thủ để đáp ứng rất nhiều điều kiện khắt khe của Hải quan. Đồng thời, cơ chế đối với DNCX là một trong những chính sách khuyến khích đầu tư rất tốt của Việt Nam. Do đó, việc loại bỏ dịch vụ cung cấp cho và sử dụng trong khu phi thuế quan là đánh đồng doanh nghiệp nội địa và doanh nghiệp chế xuất như nhau, đi ngược với chính sách khuyến khích đầu tư của Chính phủ.4. Việc áp dụng thuế GTGT đối với dịch vụ xuất khẩu cho DN trong khu phi thuế quan sẽ làm tăng chi phí thuế GTGT, giảm lợi nhuận, giảm sức cạnh tranh của DN. Do đó, Việc áp dụng thuế GTGT sẽ không giải quyết được vấn đề tăng ngân sách thuế mà còn làm giảm cạnh tranh của DN. Việc duy trì đầu tư và thu hút đầu tư bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Nội dung đề xuất

Chúng tôi đề xuất sửa đổi, bổ sung Dự thảo Luật thuế GTGT(sửa đổi) như sau:- Bỏ nội dung điểm b, khoản 1, Điều 9- Giữ nguyên nội dung về dịch vụ xuất khẩu theo quy định hiện hành:"Hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu là hàng hoá, dịch vụ được tiêu dùng ở ngoài Việt Nam, trong khu phi thuế quan; hàng hóa, dịch vụ cung cấp cho khách hàng nước ngoài theo quy định của Chính phủ."

Văn bản QPPL đươc yêu cầu bãi bỏ sửa đổi
Tài liệu đính kèm
[Canon VN] Đóng góp ý kiến DT Luật thuế GTGT sửa đổi.xlsx
17921
Gửi vướng mắc, đề xuất