Kinh doanh dịch vụ thẩm định giá
Tham vấn quy định kinh doanh dự kiến ban hành
Kết thúc ngày: 0
Đối tượng tham gia
Thông tin chung
Bộ chủ quản
Bộ Tài chính
Tên ngành kinh tế
Kinh doanh dịch vụ thẩm định giá
Tên văn bản dự kiến ban hành
Xin ý kiến các chính sách tại Dự thảo Luật giá (sửa đổi)
Nội dung cho ý kiến

Tóm tắt nội dung

Kinh doanh dịch vụ thẩm định giá
Tài liệu đính kèm
187_2014_TTLT_BTC_BCA.pdf
Kết quả tham vấn
Phản hồi của cơ quan chủ quản
0/5
0 bình luận
Nội dung phản hồi chung của tham vấn
Gửi vướng mắc, đề xuất