Tham vấn cắt giảm đơn giản hóa quy định kinh doanh
Tham vấn phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định kinh doanh
Kết thúc ngày: 0
Đối tượng tham gia
Thông tin chung
Bộ chủ quản
Bộ Ngoại giao
Tên ngành kinh tế
Lĩnh vực kinh doanh ngoại giao
Mã VSIC
G.046.01.00
Ngành nghề kinh doanh thuộc
NNKD thuộc danh mục NNKD có điều kiện theo quy định tại Luật đầu tư
Nội dung cho ý kiến

Tóm tắt nội dung

Tham vấn cắt giảm đơn giản hóa quy định kinh doanh
Kết quả tham vấn
Phản hồi của cơ quan chủ quản
0/5
0 bình luận
Nội dung phản hồi chung của tham vấn
Tài liệu đính kèm
DT Baocao.docx
Gửi vướng mắc, đề xuất